DET MILJÖVÄNLIGA ALTERNATIVET

Kartongförslutning med pappersremsa är en gammal metod med lysande framtid.

  • Ekonomiskt fördelaktigt
  • Arbetsmässigt lätthanterligt
  • Svarar mot högt ställda miljökrav
  • Starkt och lagringståligt
  • Klarar alla klimat
  • Fungerar som sigill
  • Bra och billig reklambärare

Remsa 1

FÖRPACKNINGSMASKINER

Vi säljer och utför service på förpackningsmaskiner, dispensrar och tillbehör. Vi har specialiserat oss på kartongförslutning med pappersremsa, som till skillnad mot tejp både är miljövänligt och lätt att arbeta med.

754 - 1